Kategoria C

Prawo jazdy kategoria C Gorzów uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wiek na kategorię "C" to 21 lat lub 18 lat (przy jednoczesnym rozpoczęciu kursu Kwalifikacji Wstępnej)

ZAKRES KURSU

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut, natomiast praktycznych 60 minut. Wykłady z teorii odbywają się w siedzibie naszej firmy przy ulicy Traugutta 6A natomiast zajęcia praktyczne rozpoczynają się zawsze na placu manewrowym przy ulicy XXXXX

Wymagane badania lekarskie

Obowiązkowe badania do tej kategorii:


Kliknij aby poznać aktualny cennik